Workshops voor docenten of vrijwilligers

De ontwikkelingen op NT2-gebied gaan snel. Dan kan een training of een workshop over een bepaald onderwerp heel nuttig en prettig zijn.

Ook voor vrijwilligers die mensen helpen bij het leren van het Nederlands is kennis over hoe je dat het best kunt aanpakken van belang.

Voorbeelden van workshops en trainingen

· Basis- en vervolgworkshops deskundigheidsbevordering.

· Het nieuwe inburgeringsstelsel

· Specifieke problemen veroorzaakt door het verschil tussen de moedertaal en het Nederlands

· Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Mijn workshops zijn interactief; er wordt van de deelnemers een open en actieve houding verwacht. Op verzoek kunnen bepaalde onderwerpen extra aandacht krijgen; over vorm en inhoud is altijd overleg mogelijk.

Trainingen voor de stichting ‘Het begint met Taal’:

· Aan de slag met taal

· Effectief coachen bij tweedetaalverwerving

· Uitspraak en intonatie

· Spreekvaardigheid en feedback

Dit zijn trainingen voor vrijwilligersorganisaties die zijn aangesloten bij de stichting ‘Het begint met Taal’; boekingen gaan via de website van de stichting.